Bygget ligger i Arendal sentrum med fasade mot Kanalplassen og Tyholmen. Bygget er oppført i mur i 4 etasjer med totalt leieareal på 1830 kvm.

1. etasje er utleid til Kiwi forretning, mens kontorene i etasjene over er i sin helhet utleid til Bufetat.