Bygget ligger i Arendal sentrum med fasade mot Kanalplassen og Tyholmen. Bygget er oppført i mur i 4 etasjer med totalt leieareal på 1830 kvm.

1. etg er nå leid ut til handelsvirksomhet.

Kontorene i etasjene over er i sin helhet utleid til Bufetat.