Stor, ny næringseiendom (4000 m2) like ved Arendals nye politistasjon og brannstasjon. Bygget ble oppført i 2014 og er i sin helhet utleid til Volvo-forhandleren Autostrada Arendal AS.

Totalt areal for hele denne tomten er på ca 50 000 m2 (inkl Åsbieveien 60 under).

Ved siden av denne eiendommen mot nord/Harebakken er det ferdig regulert tomt på 5000 m2 til kontor og lagerformål (80% utnyttelsesgrad og max 20 meter byggehøyde).