Stor, ny næringseiendom (4000 m2) like ved Arendals nye politistasjon og brannstasjon. Bygget ble oppført i 2014 og er i sin helhet utleid til Volvo og Renaultforhandleren JM Auto AS som er deleid av Einar Johnsen gruppen.

Totalt areal for hele denne tomten er på ca 50 000 m2 (inkl Åsbieveien 60 under).

Ved siden av denne eiendommen mot nord/Harebakken er det ferdig regulert tomt på 5000 m2 til kontor og lagerformål (80% utnyttelsesgrad og max 20 meter byggehøyde).