Eiendom grensende til ny bilforretning. Eksisterende bygg i 3 etasjer rommer 3 500 kvm leieareal, som i dag benyttes delvis som kontor og lager.

Kontor/lager til leie

Her er det mulig å leie ledige lager lokaler eventuelt kombinert med kontor/utsalg (eks grossist virksomhet), totalt ca 2500 m2.

Hele området er under utvikling og hele bygget vil bli revet når ny vei/rundkjøring/E-18 og ny planlagt tilførselsvei til Myrene er ferdigregulert.