Største leietaker er Padlespesialisten AS, eiendommen grenser til en bilforretning. Eksisterende bygg i 3 etasjer rommer 3 500 kvm leieareal, som i dag benyttes delvis som forretning, kontor og lager.