Grandgården ligger ytterst på Langbrygga med fasade mot Pollen og Tyholmen og mot byfjorden og innseilingen til Arendal. Bygget er på totalt 4720 kvm og har de senere år vært utleid til kontorvirksomhet, restaurant og forretninger. Ingen leietakere for øyeblikket fordi bygget er planlagt revet, og bygningsmassen vil bli gjenoppbygget i tilnærmet samme stil, men da som moderne leilighetsbygg i 4 etasjer i tillegg til  forretningslokaler i første etasje og garasjeanlegg i underetasjen (etasje 0). Forventet byggestart 2017.

Se ellers egen webside: grandgården.no for ytterligere informasjon