Nyrenovert murbygning i fem etasjer på hjørnet av Langbryggen – Nesbakken. Består av leieareal på totalt 1658 kvm, utleid til restaurant- og kontorvirksomhet. Store deler av bygget er utleid til Arendals Fossekompani med tilhørende datterselskaper.