Bygget er på 277 m2 og er utleid til Agder Kollektiv Trafikk.