Næringsbygg i 2 etasjer med til sammen 300 kvm leieareal. Bygget er benyttet av Star Bilskade Agder.