Næringsbygg i 2 etasjer med til sammen 300 kvm leieareal. Bygget er benyttet av Stoa Karosseri som er deleid av Einar Johnsen gruppen.