Bygget ligger på hjørnet Vestregate – Malmbryggen bak Arendal kultur- og rådhus og nær Amfi Arena kjøpesenter – svært sentralt i Arendals bybilde. Bygget er oppført i mur i 5 etasjer. Bygget er seksjonert og vårt selskap eier 2, 3, 4 og 5 etg. og har totalt 2 954 kvm leieareal. Bygget er utleid til kontorvirksomhet, blant annet til Arendal Bolig Byggelag, Malmbryggen Tannlegesenter, Kirkens bymisjon og Blå kors.